Skriv lokalhistorie

Tørring Daghøjskole laver i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv i Tørring et kursusforløb om at skrive lokalhistorie.

Baggrund
Lokalarkivet har en vision om at få nedskrevet store og små, let tilgængelige fortællinger – om familier, enkeltpersoner, butikker, virksomheder, institutioner, foreninger og begivenheder i Tørring og nærmeste omegn.

Visionen er, at disse fortællinger bliver offentligt tilgængelig via www.arkiv.dk – til glæde for alle, der interesserer sig for egnens udvikling og historie.

Denne vision vil kunne realiseres ved at tilknytte en skrive-gruppe, men Lokalarkivet har i øjeblikket ikke de nødvendige resurser til etablering af en sådan gruppe.

Visionen er at finde og uddanne personer, der interesserer sig for den lokale historie – eller måske bare for historie og som:

 • har lyst til at lege detektiv og læse dokumenter
 • har lyst til at formulere sig på tryk
 • kan skrive et – bare nogenlunde – læseværdigt Word-dokument
 • kan arbejde selvstændigt – enten alene eller i en mindre gruppe
 • vil bruge tid på opgaven ved sin computer derhjemme
 • vil bruge tid til evt. at fremfinde relevante fysiske arkivalier på Lokalarkivet

Skribenternes opgave

 • Den enkelt skribent vælger – i samarbejde med Lokalarkivet – selv emnet for fortællingen
 • Den enkelt skribent fastlægger selv omfanget af den enkelte fortælling
 • Der er ingen deadlines – eller krav til den samlede produktions omfang
 • Skribenten har direkte kontakt til Lokalarkivets formand og sekretær
 • Skribenten aftaler eventuel offentliggørelse med formanden eller sekretæren


Målet med kurset er, at

 • informere om formålet med skriverierne
 • skabe interesse for opgaven
 • informere om ophavsrettigheder
 • informere om muligheden for anonyme skriverier
 • gennemføre en udvalgt case eller to – herunder
  • hvordan vælger man emnet
  • hvordan begrænser man opgaven
  • hvordan finder man tilgængelige oplysninger
   • via sin computer
   • i det fysiske arkiv
  • hvad sker der efterfølgende med det færdige skriveri
  • påtager man sig noget ansvar – f.eks. for rigtigheden
 • informere om omfanget af det arbejde, skribenten påtager sig
 • informere om, hvordan man melder sig ud af projektet

Forløb

 • Kurset foregår på Tørring Daghøjskole og i arkiverne
 • Kurset strækker sig over 5 formiddage med 3 timer/gang
 • Du får hjælp og støtte af en erfaren historieformidler til alt det sjove og spændende detektivarbejde

Første gang er onsdag den 22. januar kl. 9.00-12.00 på Tørring Daghøjskole. Derefter hver anden onsdag til og med 18. marts. Det koster 250 kr. at deltage

Tilmelding hos Tørring Daghøjskole på tlf.75802344

Fakta om Lokalhistorisk Arkiv i Tørring
Tørring-Hammer Lokalhistoriske Forening driver – udelukkende ved hjælp af frivillige – Lokalhistorisk Arkiv, der findes i lokaler under Gudenåcentret.

Lokalarkivet har indtil nu it-registreret cirka 3.000 arkivalier, 15.000 billeder, 13.000 avisudklip, 25 videofilm, 10 lydbånd – og oplysninger om cirka 4.000 personer, butikker, virksomheder, foreninger og begivenheder.

Hovedparten af registreringerne er tilgængelige på www.arkiv.dk under ”udvidet søgning” / Tørring-Hammer Lokalarkiv.

Ved hjælp af frivillige skrider arbejdet med digitaliseringen godt fremad, men der mangler stadig mange tusinde dokumenter, at blive skannet og registreret.

Det er en del af Lokalarkivets plan at få nedskrevet store og små historiske fortællinger om familier, enkeltpersoner, butikker, virksomheder, institutioner, foreninger og begivenheder i Tørring og Hammer.

Lokalarkivet har åbent mandag fra klokken 9 til 12 – eller efter aftale.

Formanden for Lokalhistorisk Forening, Peer Hansen, træffes på telefon 2127 7708