Danskuddannelsen
for udenlandske selvforsørgere

Danskuddannelsen

Alle voksne udlændinge, som er selvforsørgende, har ret til at modtage danskundervisning i op til 3,5 år.
Før start vil du blive opkrævet et depositum på 1250, kr. Du får depositum tilbage efter bestået Danskuddannelse, eller hvis du vælger at stoppe med undervisningen.

Undervisningen
Du får grundlæggende danskundervisning i at forstå, tale, læse og skrive dansk, så du kan klare dig på arbejdspladsen og i det danske samfund generelt. Der er 3 selvstændige danskuddannelser. Du kommer på den uddannelse der passer til dig

Betaling

Den 4. juni 2018 blev forslaget om deltagerbetaling for danskundervisning vedtaget i Folketinget. Er du selvforsørger, skal du betale 2000 kr. inden du kan starte på et nyt modul. Pengene bliver betalt til skolen på samme måde som depositum, men betales ikke tilbage.

Klippekort til Danskuddannelsen
Den nye klippekortsordning til danskuddannelsen træder i kraft 1. januar 2018 og alle selvforsørgende kursister vil få tildelt et klippekort. Klippekortet er din tid til gratis danskundervisning og omfatter op til 6 klip. Hvert enkelt klip svarer til et modul på danskuddannelsen.

Du får som selvforsørgende, der starter til dansk for første gang den 1. januar 2018 eller senere, tildelt et klippekort med op til 6 klip. Kursister, der ved uddannelsesstart indplaceres på et højere modul end modul 1, vil kun få tildelt et antal klip svarende til de resterende moduler på danskuddannelsen.

Er du som selvforsørgende den 1. januar 2018 allerede i gang med en danskuddannelse, får du tildelt et klippekort, når du henvises til et nyt modul. Du vil få tildelt et antal klip svarende til de resterende moduler på danskuddannelsen.

Dit klippekort har en levetid på 5 år begyndende fra datoen i brev om danskuddannelse fra din kommune
Et klippekort med 6 klip giver ret til danskundervisning i 3½ år inden for den 5-årige periode.
Du kan kun holde pause fra din uddannelse og samtidig sætte klippekortet i bero lige efter et bestået modul og efter aftale med skolen.

Kontakt skolen (v. Flemming Riis tlf. 7943 6165) for mere information

Undervisningstider:
Dagundervisning Hedensted: Mandag, torsdag og fredag kl. 9.00 – 13.30
Dagundervisning Tørring: Onsdag, torsdag og fredag kl. 8.30 – 13.00

Aftenundervisning Tørring: Mandag og onsdag kl. 17.30 – 20.00
Aftenundervisning Juelsminde: Mandag og Onsdag/Torsdag kl. 17.00 – 19.30
Aftenundervisning Hedensted: Mandag og onsdag kl. 17.30 – 20.00Aftenundervisning Juelsminde: Mandag og onsdag kl. 17.00 – 19.30

Kontakt skolen (v. Flemming Riis tlf. 7943 6165) for mere information

Kontakt

Tørring Dagshøjskole

Bredgade 22

7160 Tørring

Tlf.: 75 80 23 44

Mail: fri@tucenter.dk

Her bor vi